Akademia Rehealthy

Blog
04
październik 2017

Regulamin kursów Akademii Rehealthy

REGULAMIN SZKOLEŃ
Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Akademię Rehealthy przy REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk, NIP: 922-273-29-03, ul. Felińskiego 50/12, 01-563 Warszawa, zwany w dalszej części „organizatorem”.

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się przez formularz zgłoszeniowy który zostanie dostarczony przez organizatora. Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w formularzu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym formularzu

2. Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

3. Ilość miejsc dla uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń

4. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:
6.a) w razie zgłoszenia rezygnacji od momentu zapisu do 4 tygodni przed rozpoczęciem organizator potrąca koszty wpisowego

b) w razie rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 50 % sumy kursu;
c) w terminie krótszym – potrąca się 100 % sumy kursu;
7. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, w takim przypadku organizator wyraża zgodę na przeniesienie już wpłaconych środków przez kursanta na nową wskazaną osobę. Uczestnik zastępczy musi odpowiadać kryteriom warunków zapisu na wybrane szkolenie podanych na formularzu zgłoszeniowym.
8. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
9. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, według programu
znajdującego się na formularzu zgłoszeniowym.
10. Uczestniczka/Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat obecności, jeśli była/był obecny podczas całego czasu trwania szkolenia.
11. Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (pocztą lub przez email).
12. W przypadku siły wyższej organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany daty szkolenia bądź anulowania bez roszczeń finansowych uczestników. W tym wypadku organizator zwróci koszty świadczeń.
13. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.
14. Zachowanie agresywne, niebezpieczne bądź przeszkadzające uczestnikom szkolenia może mieć konsekwencje wykluczenie osoby z szkolenia. Organizator nie zwróci kosztów kursu w takiej sytuacji.
15. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie mailowej do Fundacji Aenon najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
16. Faktury są wystawiane przez organizatora w momencie otrzymania całkowitej wpłaty na konto. Za datę wpłaty uważa się wpływ należności na konto Organizatora.
17. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnik może złożyć oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku (w formie pisemnej).
18. Wszystkie szkolenia organizowane przez Akademię Rehealthy przy REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk są chronione prawnie. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej.
19. Osoba zgłaszająca wysyłając formularz na adres klinikazdrowia@rehealthy.com.pl wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
21. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. więcej

Ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na zapisywanie pewnych informacji o Tobie w plikach cookies, aby zapewnić najlepszą jakość treści. Jeśli będziesz kontynuował(a) przeglądanie tej strony bez zmiany tych ustawień lub klikniesz "Rozumiem", potraktujemy to jako zgodę na takie działanie.

Zamknij